Upplands Väsby Finska Föreningens historia

Föreningens öppettider
Måndag till Fredag:
9:00-12:30

Medlemsavgifter
Familj: 350 kr
Vuxen: 250 kr
Pensionär: 200 kr
Studenter: 50 kr
Barn under 20 år: 50 kkr

Org.nr

814800-5005
      
Kontonummer
Plusgiro 127904-1

Föreningens adress
Björkvallavägen 10 (baksidan)  
194 76 Upplands Väsby
Telefon: 073-6310362

Styrelse 2021

Ordförande
Anni Vartiainen
070-7507143
Vice ordförande

Anni Vartiainen
070-7507143

Kai Hakala
073-1451895
Ekonomiansvarig

Tuula Tervakoski
070-3978111
Sekreterare

Helena Kokki
070-4176209
Andra styrelse medlemmar

Kari Kuronen
073-6427899

Oiva Haaranen
076-3446187

Heikki Nevalainen
073-9157496

Kaarina Keskinen
076-3099515

Varajäsenet

IntoVälimäki
076-2076659

Teuvo Riihioja
073-9220307

Kari Jaakkola

Revisorer
Aino Katila

070-4937949

Marja-Leena Niemistö
073-2278791

Sektionsledare

Pensionärer
Helena Kokki

070-4176209

Volleyboll
Kai Hakala
073-8933631

Kitka
Eino Ylä-Korpi
070-0360053

Finska Föreningen har sina rötter ända från 1939 då Yrjö Haapanen flyttade till Upplands Väsby och grundade en finsk bastu på orten. Denna bastu använde de i Väsby då boende finnarna som sin mötesplats och detta kan kallas för den första ”Finska Föreningen”.

Den egentliga föreningen grundades den 20 oktober 1963 då 29 finnar samlades på Hagvägen 11. Vid det mötet bestämdes att en finsk förening skulle bildas. Teuvo Ikonen uttalade föreningens första ord och agerade också som Finska Föreningens första ordförande. Föreningen hade olika lokaler till sin verksamhet. Kommunen gav den nuvarande lokalen till föreningen 1975.

Föreningens verksamhet startade på en gång, redan under det första halvåret anordnades det danser och kvällssittningar. Dessa uppskattades av föreningens medlemmar, men var också viktiga för föreningens ekonomi. Under 1960-talet fanns förutom danser såväl kultur, som idrott och andra nöjen med bland föreningens aktiviteter. De årliga jul- och morsdagsfesterna introducerades.

Under 1970-talet påbörjades ungdomsverksamheten Man höll bland annat pysselklubb och senare lek- och sångklubbar. I mitten på 70-talet uppmärksammades detta arbete av Upplands Väsby kommun som började stödja verksamheten. Från och med 1973 anordnades sagostunder på finska i biblioteket och barnens julfest introducerades som årlig aktivitet. Samma år anordnades även Finska-veckan (Suomi-viikko) för första gången. Detta blev till en årlig tradition ända tills Upplands Väsby Centrum byggdes om då det efter ombyggnaden inte fanns möjligheter till liknande evenemang längre.

Idrott och motion var och är något som har utövats flitigt. Under 60-talet spelades det mycket pingis och man anordnade till och med mästerskapstävlingar. Volleybollen, som föreningens medlemmar ännu idag spelar, introducerades. 1964 samlades också fem finnar med bobollsutrustning på Bergplan i Runby och därmed hade bobollen introducerats. Idag spelas det även familjeboboll då de minsta får vara med. De vuxna, med stöd av några juniorer, deltog i bobolls World-cup i Björneborg 2009. Målet är att delta i World-cupspelen i Australien år 2012.

Under 1980-talet agerade föreningens skolsektion aktivt för bevarandet av finska klasser i svenska skolor. Bland aktiviteterna fanns även familjedagar och loppmarknader. Under 80-talet grundades även en lokalradio och föreningens informationsblad.

På 1990-talet fick kommunen en finsk skola och föreningen kunde sluta arbeta aktivt för bevarandet av de finska klasserna. Aktiviteterna för barn flyttades över till skolans regi. I föreningen fortsatte motionsaktiviteterna, det spelades innebandy och boboll, där många ungdomar var engagerade. Förutom detta var medlemmarna aktiva i olika handarbets- och pysselklubbar, det lagades mat och anordnades resor. Denna aktivitet fortgår även idag.

Idag på 2000-talet möter Finska Föreningen nya utmaningar. I och med nya lagar om nationella minoriteter och minoritetsspråk och ett ny förvaltningsområden för det finska språket ställs även krav på Upplands Väsby kommun att bland annat erbjuda äldreomsorg på finska. En finsk skola och förskola har vi ju redan! Finska Föreningen arbetar aktivt för att få tillstånd till äldreomsorg på finska. Föreningen ser också till att såväl finländare som svenskar får information om dessa nya lagar och förvaltningsområden. Föreningen strävar också efter upprätthållandet av det finska språket. En utmärkt möjlighet för dig att få prata finska (eller svenska om det känns bättre) är att delta i föreningens olika aktiviteter, eller bara komma förbi och prata lite med oss.

Finska Föreningen är religiöst och politisk obunden och alla är välkomna till oss!