Juni

Föreningen är stängt hela sommaren.

Vi öppnar igen 30/8 kl 9.00, om korona -situation tillåter det