telefonnummer

Måndagen 7/5-18 har Finska Föreningen nytt telefonnummer

073-6310362

Gamla nummer upphör !