Föreningen

Nu är Föreningens renovering färdig. Vi är öppna måndag o tisdag på den här veckan. Men nästa vecka öppet igen som vanlig varje vardag mellan 9.00-12.30.